Thực hiện kế hoạch hoạt động Y tế học đường năm học 2015-2016. , vào chiều ngày 24 tháng 11 năm 2015, trường Tiểu học An Lộc đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể các thầy cô giáo ...